ŁOWISKA

Koło łowieckie nr 9 „Żubr” posiada obecnie dwa obwody łowieckie.

Obwód nr 26 graniczący od zachodu z drogą Łęczyca – Krośniewice, od północy z drogą prowadzącą przez wieś Janice, od wschodu z drogą prowadzącą przez wieś Romartów do rzeki Bzury i od południa z rzeką Bzurą. Ogólna powierzchnia obwodu wynosi 4430 ha pól ze znaczącym obszarem łąk położonych wzdłuż rzeki Bzury. Na terenie obwodu występuje głównie drobna zwierzyna – zające, kuropatwy, bażanty i kaczki.

Obwód nr 163, którego granica od strony południowo zachodniej biegnie wzdłuż trasy Piotrków Tryb. – Łódź od wsi Srock poczynając, a na drodze odchodzącej od trasy Piotrków Tryb. – Łódź do wsi Modlica kończąc. Północną granicą obwodu jest droga prowadząca przez wieś Modlica do wsi Wola Kutowa przez wieś Rzepki, Tychów, Szynczyce, do wsi Srock. Ogólną powierzchnię 4300 ha obwodu zajmuje las (956 ha), pola i stawy hodowlane (90 ha). Na terenie obwodu występuje głównie zwierzyna drobna, sarny i dziki, a także przechodnie jelenie i łosie, które nie figurowały do tej pory w planie odstrzałów koła.

Obwód nr 26
Obwód nr 163