Koło Łowieckie nr 9 "Żubr" w Łodzi

Koło Łowieckie nr 9 "Żubr" w Łodzi

W sprawozdaniu Wydziału Administracyjnego Zarządu Miejskiego w Łodzi ze stycznia 1949 r. (Archiwum Państowe w Łodzi, teczka nr arch. 41/3) znajduje się zapis o tym, że Koło Racjonalnego Myślistwa „Żubr” w Łodzi zostało zarejestrowane w dniu 24 listopada 1948 r. pod nr rej. 159.

Koło miało działać na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego. Jako cele swojego działania członkowie – założyciele Koła uznali szerzenie zasad gospodarki łowieckiej, przestrzegania prawidłowych sposobów polowania oraz zwalczanie kłusownictwa.

W momencie powstania Koło Łowieckie nr 9 „Żubr” w Łodzi liczyło 63 członków, a fakt jego rejestracji został ogłoszony w 1951 r. w Monitorze Polskim Nr b-54.

Znaczna liczba członków i wiążąca się z nią konieczność organizowania polowań w dużych grupach stały się najprawdopodobniej przyczyną późniejszego podziału Koła.

Lista członków – założycieli Koła Łowieckiego nr 9 „Żubr” w Łodzi  niestety nie została do tej pory odnaleziona i nie istnieje również możliwość jej odtworzenia na podstawie relacji ustnych tak byłych, jak i obecnych członków Koła.

Koło w chwili obecnej gospodaruje dwoma obwodami: Obwód nr 163 – Tuszyn oraz Obwód nr 26 – Łęczyca o łącznej powierzchni ok. 8700 ha.

Przybornik myśliwego

TUSZYN WEATHER

Zgłoszenie szkody łowieckiej

W przypadku zajścia szkód łowieckich na terenie obszaru łowieckiego naszego Koła prosimy o postępowanie zgodnie z formularzem na stronie dostępnej pod linkiem poniżej.