W sprawozdaniu Wydziału Administracyjnego Zarządu Miejskiego w Łodzi ze stycznia 1949 r. (Archiwum Państowe w Łodzi, teczka nr arch. 41/3) znajduje się zapis o tym, że Koło Racjonalnego Myślistwa "Żubr" w Łodzi zostało zarejestrowane w dniu 24 listopada 1948 r. pod nr rej. 159.
Koło miało działać na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego.
Jako cele swojego działania członkowie - założyciele Koła uznali szerzenie zasad gospodarki łowieckiej, przestrzegania prawidłowych sposobów polowania oraz zwalczanie kłusownictwa.
W momencie powstania Koło liczyło 63 członków, a fakt jego rejestracji został ogłoszony w 1951 r. w Monitorze Polskim Nr b-54.
Znaczna liczba członków i wiążąca się z nią konieczność organizowania polowań w dużych grupach stały się najprawdopodobniej przyczyną późniejszego podziału Koła.
Lista członków - założycieli niestety nie została do tej pory odnaleziona i nie istnieje również możliwość jej odtworzenia na podstawie relacji ustnych tak byłych, jak i obecnych członków Koła.